Wyszukiwanie w bazie CRP

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 47, poz 278, z późn. zm. 1) został utworzony CRP.

Rejestr CRP stanowiący bazę przedsiębiorstw jest zbiorem informacji o podmiotach gospodarczych.

Informacje CRP gromadzone są w centralnej bazie danych. Ogłoszenie wpisu w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorstw wymaga uregulowania faktultatywnej opłaty rejestracyjnej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem CRP (uchwała wew. z dnia 1 października 2013).

Dane gromadzone w ewidencji są dostępne do wglądu dla podmiotów gospodarczych, osób prawnych, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz organizacji państwowych ubiegających się o przedłożenie informacji o kolejno wpisywanych przedsiębiorstwach.

Koszty wpisu do CRP odnoszą się do pozyskania informacji dotyczących Państwa firmy, a także należytego ich przechowywania i rozpropagowania celem informowania o nowo wpisanych przedsiębiorstwach.

Uprzejmie informujemy, iż w dowolnym momencie istnieje możliwość zmiany wpisanych do rejestru danych.

W celu zmiany lub aktualizacji danych prosimy o pod adresem e-mail aktualizacje@e-crp.pl